Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για την Village Roadshow Operations ΕΛΛΑΣ A.E., ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που η Εταιρεία Village Roadshow Operations ΕΛΛΑΣ A.E., Α.Φ.Μ. 094504693 και έδρα 40,2 χλμ Αττικής Οδού - ΣΕΑ 1 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, συλλέγει, για εσάς, καθώς και πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και, συνεπώς η παρούσα δήλωση θα ενημερώνεται και θα τροποποιείται ανά διαστήματα και κάθε φορά που αυτό είναι απαραίτητο.Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας https://www.villagecinemas.gr , προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές.

1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών της εταιρείας μας ενδέχεται να συλλέξουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Πληροφορίες οι οποίες καταγράφονται αυτόματα από τους διακομιστές του ιστότοπου μας συμπεριλαμβανομένων της IP διεύθυνσης σας, του λογισμικού και της έκδοσης του πλοηγού σας, του λειτουργικού σας συστήματος, της πηγής παραπομπής σας, της διάρκειας της επίσκεψής σας, των σελίδων που αναγνώσατε, κ.λπ.
 • Πληροφορίες που καταχωρήσατε κατά την εγγραφή σας ως χρήστης στον ιστότοπο μας (Όνομα, Επίθετο, Email, Τηλ.) ή ως αποδέκτης ενημερωτικών δελτίων (e-mail).
 • Πληροφορίες που καταχωρήσατε εάν θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας (Όνομα, Επίθετο, E-mail, Διεύθυνση, Πόλη, Τηλέφωνο).
 • Εάν αγοράσετε εισιτήριο ή /και προϊόντα κυλικείου, μας παρέχετε το e-mail, το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και στοιχεία της κάρτας πληρωμής.
 • Εάν επιλέξετε να συμμετέχετε σε έρευνα που τυχόν διεξάγεται μέσω του ιστοτόπου μας, ενδεχομένως να συλλέξουμε δημογραφικά δεδομένα ή άλλα προσωπικά σας στοιχεία.
 • Εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς, κληρώσεις ή εν γένει δραστηριότητες/προγράμματα του σταθμού μέσω οποιουδήποτε μέσου κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να συλλέξουμε, ορισμένες πληροφορίες από τον λογαριασμό σας, όπως το e-mail σας, τις φωτογραφίες σας, κ.λπ.
 • Εάν μας στείλετε βιογραφικό ή αίτηση πρόσληψης θα συλλέξουμε τις πληροφορίες που εσείς μας προωθήσατε.

2. Πως χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για:

 • τη διαχείριση του ιστότοπου
 • την παροχή των υπηρεσιών
 • την πώληση εισιτήριου και προϊόντων κυλικείου
 • την αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφ’ όσον το επιθυμείτε. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να μας ενημερώσετε πως δεν επιθυμεί να είναι πλέον συνδρομητής στο ενημερωτικό δελτίο
 • στατιστικές πληροφορίες
 • την διαχείριση ερωτημάτων και παραπόνων
 • την προστασία του ιστότοπου
 • την συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του ιστότοπου
 • την ενημέρωση σας σχετικά με την συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς,προωθητικές ενέργειες, κληρώσειςεφ’ όσον το επιθυμείτε.
 • για την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας
 • για την κατάρτιση προφίλ με σκοπό να σας προσφέρουμε πιο προσωπικές υπηρεσίες.

3. Ποια είναι η Νομική Βάση Επεξεργασίας

Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορεί να είναι:

 • Η συγκατάθεσή σας,
 • Για την εκτέλεση μιας παραγγελίας
 • Το έννομο συμφέρον μας και, ειδικότερα:
 • για νομικούς λόγους, όταν η επεξεργασία απαιτείται από τη κείμενη νομοθεσία,
 • για την βελτίωση των υπηρεσιών μας: με γνώμονα την ποιοτική αναβάθμισή των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών και κατανοώντας καλύτερα τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας, είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε ακόμα καλύτερες υπηρεσίες,
 • για την ασφάλεια των συστημάτων μας: να προστατεύουμε τα υπολογιστικά και επικοινωνιακά συστήματα και να διασφαλίσουμε ότι λειτουργούν σωστά και βελτιώνονται διαρκώς.

4. Με ποιον μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Με σκοπό την παροχή καλύτερου επιπέδου υπηρεσιών, ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με συνεργαζόμενες εταιρείες (εκτελούντες την επεξεργασία) όπως εταιρίες διεξαγωγής ερευνών αγοράς, παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών. Οι εν λόγω εταιρίες λαμβάνουν τα ίδια μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων με την εταιρεία μας και επεξεργάζονται τα δεδομένα μόνο στο οριζόμενο συμβατικό πλαίσιο.

5. Πως προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

 • κρυπτογράφηση
 • ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφαλείας
 • χρήση διακομιστών (server) που βρίσκονται σε αίθουσες με περιορισμένη πρόσβαση και υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους
 • χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη
 • υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους
 • πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων επί της αρχής «need-to-know».

Επίσης, ζητάμε από τους συνεργάτες μας και τους παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους μοιραζόμαστε προσωπικά στοιχεία να καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες ώστε να διατηρείται η εμπιστευτικότητα των προσωπικών στοιχείων σας.

 

6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ. Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο χρόνο χρειάζεται για την εκπλήρωση των εκάστοτε σκοπών αυτής της Δήλωσης, εκτός εάν οι ισχύοντες νόμοι απαιτούν ή επιτρέπουν τη διατήρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Θα καταστρέψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία το συντομότερο δυνατό και κατά τρόπο που δεν θα επιτρέπει την επαναφορά ή αναδόμηση των στοιχείων. Σε περίπτωση που είναι εκτυπωμένα σε χαρτί, τα προσωπικά στοιχεία θα καταστραφούν με ασφαλή τρόπο, όπως για παράδειγμα με χρήση καταστροφέα εγγράφων ή με αποτέφρωση των έντυπων εγγράφων ή άλλως και, εφόσον είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή, τα προσωπικά στοιχεία θα καταστραφούν με τεχνικά μέσα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα μεταγενέστερης επαναφοράς ή αναδόμησης των στοιχείων.

7. Πως να επικοινωνείτε μαζί μας

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Δήλωση, με τον τρόπο κατά τον οποίο η εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία, για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μέσω email στη διεύθυνση dpo@village.com.gr και στο τηλ. 210 2704800.

8. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις

Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 01/06/2018. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Πολιτική Cookies:

Η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies των παρακάτω ειδών για να προωθήσει την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιηγητών στον ιστότοπο, την εξατομίκευση των πληροφοριών και των προτιμήσεων του εκάστοτε φυλλομετρητή. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies, θα πρέπει να διακόψετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα ή να επισκεφθείτε τη σελίδα υποστήριξης του browser της επιλογής σας:

Σε περίπτωση μη εγκατάστασης cookies μπορεί να υπάρξει σημαντική επίπτωση τόσο στη λειτουργικότητα του ιστότοπου, όσο και στη δυνατότητα λήψης πληροφοριών ή και υπηρεσιών από την εταιρεία μας.

Aπαραίτητα cookies

Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου μας. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές κ.λπ. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.

Statistics cookies

Περιγραφή :

 • Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο
 • Χρησιμοποιείται από το GoogleAnalytics για την ορθή διαχείριση των συνδέσεων του.

Marketing cookies

Περιγραφή :

 • Χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και αποστολή πληροφοριών στο GoogleAnalytics σχετικά με την συσκευή και συμπεριφορά των επισκεπτών.
 • Εντοπίζει τον επισκέπτη σε όλες τις συσκευές και τα κανάλια μάρκετινγκ.
 • Χρησιμοποιείται από το Google DoubleClick για την καταχώριση και αναφορά των ενεργειών του χρήστη του ιστότοπου μετά από προβολή ή κλικ σε μια από τις διαφημίσεις του διαφημιζόμενου με σκοπό τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφήμισης και την παρουσίαση στοχευμένων διαφημίσεων στο χρήστη.
 • Χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν αν ο browser του χρήστη υποστηρίζει τα cookies.

Authentication cookies

Περιγραφή :

 • Χρησιμοποιείται από ιστότοπους γραμμένους με τεχνολογίες βασισμένες στο Microsoft .NET. Συνήθως χρησιμοποιείται για τη διατήρηση μιας ανώνυμης περιόδου επικοινωνίας από το διακομιστή.
 • Χρησιμοποιείται από τον ιστότοπο για λόγους πιστοποίησης. Έχει δημιουργηθεί από την επιτυχημένη σύνδεση με όνομα χρήστη.

GoogleAnalytics

Ο ιστότοπος της Εταιρείας χρησιμοποιεί το Google Analytics "Remarketing and Advertising Features",μέσω του οποίου η Εταιρεία μας συγκεντρώνει πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές βοηθούν την Εταιρεία μας να βελτιστοποιήσει τον ιστότοπο της βάσει των προτιμήσεων των επισκεπτών του. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται αποστέλλονται και αποθηκεύονται στο server που διαθέτει η Google στις ΗΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας της Google παρακαλώ να επισκεφτείτε τον κατώτερω https://www.google.com/intl/en/policies/privacv/ και ειδικότερα σύνδεσμο https://support.google.com/analvtics/answer/6004245.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics, έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε στον περιηγητή σας το πρόγραμμα της Google Analytics Opt out στον κατωτέρω σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

NEWSLETTER
Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου
για να λαμβάνεις το newsletter μας!