Εξαργύρωση Πιστωτικού
Το πιστωτικό σημείωμα εξαργυρώνεται για αγορά σε οποιοδήποτε κινηματογράφο της Village και
αποκλειστικά για τον ίδιο αριθμό και τύπο εισιτηρίων και τα ίδια προϊόντα της αρχικής αγοράς.

Email Κράτησης
Κωδικός Πιστωτικού