Κανόνες προσέλευσης στα VILLAGE CINEMAS

Η είσοδος στα VILLAGE CINEMAS από τις 13/9/21 γίνεται με:

 

Πιστοποιητικό Εμβολιασμού (με το πέρας 14 ημερών από την ολοκλήρωση)

 

ή

 

Πιστοποιητικό Νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν

 

ή

 

Rapid test, το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαραντα οκτώ (48) ωρών πριν την προβολή (*εκτός Gold Class

 

 

Είσοδος με αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας προκειμένου να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας

 

Οι ως άνω υποχρεώσεις ισχύουν για δώδεκα (12) ετών και άνω

 

Από τεσσάρων (4) έως έντεκα (11) ετών δήλωση self-test τελευταίου εικοσιτετραώρου στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα

 

Πληρότητα αιθουσών έως 50%

 

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική 

 

 

* H είσοδος στις Gold Class από τις 13/9/21 γίνεται με:

 

Πιστοποιητικό Εμβολιασμού (με το πέρας 14 ημερών από την ολοκλήρωση)

 

ή

 

Πιστοποιητικό Νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν

 

Από τεσσάρων (4) έως έντεκα (11) ετών δήλωση self-test τελευταίου εικοσιτετραώρου στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας. 

 

Είσοδος με αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας προκειμένου να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας

 

Πληρότητα Gold Class έως 85%

 

H χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική 

NEWSLETTER
Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου
για να λαμβάνεις το newsletter μας!