Επικοινωνία
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία.
Ταχυδρομική Διεύθυνση

40,2 χλμ Αττικής Οδού
ΣΕΑ 1 Μεσογείων
19002 Παιανία

(+30) 210 270 4800 (Καθημερινά 09:00 - 22:00, Σάββατο-Κυριακή 10:00 - 22:00)
(+30) 210 2704 888