Όροι χρήσης

Η χρήση της υπηρεσίας διάθεσης εισιτηρίων και προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας των Village Cinemas συνεπάγεται την πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί δημοσιοποιούνται κάθε φορά στις σελίδες της και ισχύουν.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Village Roadshow Operations Hellas A.E. και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» ( download ), μετάφραση, τροποποίηση περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Village Roadshow.

Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με το δικό μας Δικτυακό τόπο.

ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Παράνομη και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της μη εξουσιοδοτημένης πώλησης εισιτηρίων, μη εξουσιοδοτημένης σύνδεσης (link) με την ιστοσελίδα και η χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού στις σελίδες των Village Cinemas, θα ερευνηθεί και θα ακολουθηθούν όλα τα ένδικα μέσα διαθέσιμα στην Village Roadshow.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η ιστοσελίδα των Village Cinemas έχει ενσωματώσει τις πλέον σύγχρονες και καθιερωμένες πολιτικές ασφάλειας που αφορούν στη διενέργεια χρηματικών συναλλαγών και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και φροντίζει για την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Ειδικότερα οι τεχνολογίες που διέπουν το πληροφοριακό σύστημα της ιστοσελίδας των Village Cinemas περιλαμβάνουν:

  1. Την τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) για την ασφάλεια της μεταφοράς δεδομένων εντός του πληροφοριακού συστήματος.
  2. Τη χρησιμοποίηση διατάξεων και εξειδικευμένων μηχανισμών ασφαλείας (Firewall), για την προστασία των αποθηκευμένων δεδομένων της ιστοσελίδας των Village Cinemas.
  3. Τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών αιχμής για την τεχνολογική αρτιότητα και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας των Village Cinemas.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.villagecinemas.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994),  που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι  υπηρεσίες Village-ticket (αγορά εισιτηρίων) και e-order (αγορά επιλεγμένων προϊόντων από το κυλικείο) των Village Cinemas δημιουργήθηκαν για να εξυπηρετηθείτε γρήγορα και αποτελεσματικά, ώστε να απολαύσετε την ταινία και τα προιόντα, που επιθυμείτε. Οι παρακάτω όροι σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων και προϊόντων από το www.villagecinemas.gr, τις υποχρεώσεις σας, αλλά και τα δικαιώματά σας έναντι της Village Roadshow. Αν έχετε κάποια απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Οι Όροι Αγοράς περιλαμβάνονται στους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Κάθε εισιτήριο, που αγοράζετε, αποτελεί την άδεια για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου θεάματος και υπόκειται επιπλεόν στους όρους, που τυχόν αναγράφονται σε αυτό. Ενημερωθείτε στις σελίδες Village Cinemas για τα χαρακτηριστικά των Village-ticket (αγορά εισιτηρίων) και e-order (αγορά επιλεγμένων προϊόντων από το κυλικείο) και τις τιμές αυτών.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή για τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες, που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας των Village Cinemas, γίνεται αποκλειστικά με χρέωση πιστωτικής ή/και χρεωστικής κάρτας του χρήστη. Η χρέωση της κάρτας γίνεται με την κράτηση των εισιτηρίων ή/και των προιόντων  και την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω διαδικτύου. Η ιστοσελίδα των Village Cinemas έχει λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω πιστωτικής ή/και χρεωστικής κάρτας. Σε περίπτωση αδυναμίας χρέωσης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, η παραγγελία ακυρώνεται αυτομάτως. Τα Village Cinemas διατηρoύν το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προειδοποίηση.

 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Εάν δεν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης μέσω σελίδας μετά την αποστολή των στοιχείων σας για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας ή, εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων σας, είναι δική σας ευθύνη η επικοινωνία με τη Village Roadshow, προκειμένου να πληροφορηθείτε για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή σας ή όχι. Η Village Roadshow δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλειά σας σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν λάβετε επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και της πληρωμής σας.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η παραλαβή των εισιτηρίων (Village-ticket) και των προϊόντων σας (Village-order) , γίνεται σε όλα τα  Village Cinemas από το ειδικό ταμείο στο χώρο του κυλικείου με ειδική σήμανση όπου εξυπηρετούνται αποκλειστικά οι πελάτες e-ticket – e-order (για παραλαβή προϊόντων, εισιτηρίων, ακύρωση/αλλαγή εισιτηρίων) .

Κατά την άφιξή σας στο ειδικό ταμείο θα πρέπει να έχετε μαζί σας είτε εκτυπωμένη είτε μέσω της κινητής σας συσκευής την απόδειξη αγοράς με τα ειδικά QR codes που λάβατε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση όταν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή σας, για να την επιδείξετε στον υπάλληλο, είτε τον αριθμό κράτησης (reference code). Χωρίς την επίδειξη της απόδειξης αγοράς με τα QR codes, ή τον αριθμό κράτησης (reference code), δεν είναι εφικτή η παραλαβή των εισιτηρίων και προϊόντων σας από το ειδικό ταμείο.

Ακύρωση ή αλλαγή εισιτηρίων Village-ticket, θα πραγματοποιείται μόνο στο συγκεκριμένο ταμείο, με την ειδική σήμανση.

Μία αγορά προϊόντων κυλικείου Village-order έχει διάρκεια 15 ημέρες με δυνατότητα παραλαβής των προϊόντων, που έχουν αγοραστεί, μέχρι και 15 ημέρες μετά την ημερομηνία προβολής, εάν τα προϊόντα έχουν αγοραστεί μαζί με εισιτήρια, ή μέχρι και 15 ημέρες μετά την ημερομηνία αγοράς, εάν η αγορά αφορά μόνο τα προϊόντα κυλικείου. Μετά το διάστημα αυτό αδυνατούμε να παραδώσουμε τα αγορασθέντα προϊόντα και η  Village Roadshow δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη παράδοσή των στην περίπτωση αυτή.

Οι αγορές προϊόντων κυλικείου e-order δεν παραδίδονται τμηματικά.

Από το ειδικό ταμείο, παραλαμβάνοντας τα προϊόντα κυλικείου, που έχετε αγοράσει, υπάρχει η δυνατότητα να προμηθευθείτε πρόσθετα προϊόντα, είτε με χρήση πιστωτικής ή/και χρεωστικής κάρτας, είτε μετρητοίς, αλλά MONO από τα προϊόντα που διατίθενται μέσω της υπηρεσίας e-order, ενώ θα μπορείτε να ακυρώσετε/αλλάξετε τα e-tickets με εισιτήρια άλλης ημερομηνίας.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η Village Roadshow δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για ζημιές, που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση ή τη μη έγκαιρη εκτέλεση της παραγγελίας τους, επιφυλάσσεται δε ως προς τη διαθεσιμότητα των θέσεων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και για όλες τις περιπτώσεις, που προβολές ταινιών ακυρώνονται από υπαιτιότητα του διανομέα τους. Σε κάθε περίπτωση, τα Village Cinemas φροντίζουν για την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών περί της μη διαθεσιμότητας των θέσεων. Η ιστοσελίδα των Village Cinemas δεν φέρει ευθύνη ως προς ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα του συστήματος, ούτε εγγυάται την αδιάλειπτη, με ακρίβεια και χωρίς λάθη παροχή της υπηρεσίας.

ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες, τα Village Cinemas τηρούν και επεξεργάζονται Αρχείο με δεδομένα των χρηστών. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης, δύναται να είναι τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων εξοφλούνται οι χρεώσεις του κάθε χρήστη. Με τη χρήση της υπηρεσίας αποδέχεστε ρητά τη τήρηση και λειτουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τον παραπάνω σκοπό και συναινείτε ανεπιφύλακτα σε αυτό.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση του Δικτυακού μας τόπου, διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις, τόσο του Ελληνικού Νόμου (Ν. 2472/1997) όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει, όσο και του Ευρωπαϊκού (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Η χρήση της Υπηρεσίας (e-ticket – e-order) συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη συναίνεση του χρήστη όπως λαμβάνει με κάθε τεχνικό τρόπο (email, sms, κ.α.) μηνύματα ενημερωτικού ή και προωθητικού περιεχομένου για την Υπηρεσία στα δηλωθέντα από τον χρήστη στοιχεία. Η συναίνεση παρέχεται για αόριστο χρόνο και δύναται να ανακληθεί μόνο με νέα έγγραφη δήλωση του Χρήστη προς τα Village Cinemas.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ – ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Ενδέχεται κάποιες προβολές να ακυρωθούν λόγω τεχνικού προβλήματος ή ανωτέρας βίας. Η Village Roadshow θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας πληροφορήσει για τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων ή την επανέκδοση των εισιτηρίων σας για εναλλακτική προβολή.

Εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων, αυτή θα αφορά το ακριβές ποσό που καταβάλλατε κατά την πραγματοποίηση της κράτησης. Σε αυτή την περίπτωση, η Village Roadshow θα πιστώσει την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε την αγορά. O κάτοχος του εισιτηρίου δεν δικαιούται να το παρουσιάσει για την επιστροφή των χρημάτων σε μετρητά. Η επιστροφή χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η καταβολή τους.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 4/12/2023

 Τα εισιτήρια εξασφαλίζουν δικαίωμα εισόδου στην κινηματογραφική αίθουσα την ημερομηνία και την ώρα που αναγράφουν και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση ταινίας σε μελλοντικό χρόνο.

Τα εισιτήρια μπορούν να ακυρωθούν και να αντικατασταθούν με πιστωτικό, μέχρι και 30 λεπτά πριν την έναρξη της προβολής.

 

Εισιτήρια αγορασμένα μέσω του διαδικτύου ή της εφαρμογής μπορούν να ακυρωθούν:

Εισιτήρια αγορασμένα μέσω των ταμείων ή των αυτόματων πωλητών μπορούν να ακυρωθούν:

  • Στον κινηματογράφο των Village Cinemas που αγοράστηκαν

Στις περιπτώσεις αυτές αντικαθίστανται με πιστωτικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός 15 ημερών από την έκδοσή του, για την έκδοση εισιτηρίων ή/και την προμήθεια προϊόντων κυλικείου.

 

Η Εξαργύρωση του πιστωτικού μπορεί να γίνει:

  • Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας αγοράς, επιλέγοντας «Εξαργύρωση Πιστωτικού»

Η νέα αγορά θα πρέπει να είναι ίσης ή μικρότερης αξίας από το πιστωτικό.

  • Σε όλους τους κινηματογράφους των Village Cinemas

Η νέα αγορά μπορεί να είναι ίσης, μικρότερης ή μεγαλύτερης αξίας από το πιστωτικό και η διαφορά που θα προκύψει θα καλυφθεί στα ταμεία.

Η εξαργύρωση του πιστωτικού μπορεί να γίνει τμηματικά και να διατηρηθεί το υπόλοιπο μέχρι την ημερομηνία λήξης του.

Οι αγορές προϊόντων κυλικείου δεν παραδίδονται τμηματικά.

 

Ακύρωση εισιτηρίου με επιστροφή αντιτίμου μετά την πάροδο των 30 λεπτών από την έναρξη προβολής, γίνεται μόνο με αίτηση του πελάτη στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, εντός τριών εργάσιμων ημερών, με υποβολή σχετικής αίτησης μέσω Fax: 210 2704888 ή e-mail: tickets@village.com.gr ή ταχυδρομικά με επιστολή στη διεύθυνση: ΣΕΑ Μεσογείων 40,2 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 Παιανία, Αττική, Υπόψιν Διεύθυνσης Λειτουργίας. Η φόρμα αίτησης είναι διαθέσιμη και εδώ. Η αίτηση δεν σημαίνει και αποδοχή της ακύρωσης. Στην περίπτωση εκείνη που η αίτησή σας γίνει δεκτή θα λάβετε σχετική ενημέρωση τις επόμενες πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποστολής του email σας ή κατάθεσης της αίτησής σας. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή δεν λάβετε απάντησή μας μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα, αυτομάτως αυτό σημαίνει πως η αίτησή σας δεν έγινε δεκτή.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:
E-mail : info@village.com.gr
Γραμμή επικοινωνίας: 210 2704800
Fax: 210 2704888